سابقه و فعالیت کاری

حسابدار مالی

2013-04-30 - 2016-10-12

حسابداری مالی را در شرکت کشت و صنعت مغان به عهده داشتم و بعد بیکار شدم

تحصیلات

کارشناسی حسابداری دولتی

2013-09-15 - 2017-09-20

مدرک کارشناسی خود را در نوبت سراسری روزانه داشنگاه علامه طباطبایی گذرانده ام

مهارت ها

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

قوانین مالیات

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

دفاتر نویسی

صورت معاملات فصلی

تنظیم اظهارنامه عملکرد

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

نرم افزارها

هلو

سپیدار

همکاران سیستم

کاربرد کامپیوتر

ایمن حساب