سابقه و فعالیت کاری

حسابدار مالی

2013-03-28 - 2016-01-05

مسئول بخش حسابداری مالی شرکت سیمان تهران. با حفظ سمت در بخش آموزشی حسابداری فعالیت کردم

حسابرس ارشد

2016-05-02 - 2020-06-30

حسابرس ارشد شرکت دارویی دکتر عبیدی

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

2020-06-24 - 2020-07-14

کارشناسی روزانه داشنگاه سراسری امام رضا (ع)

کارشناسی ارشد حسابرسی دولتی

2020-06-25 - 2020-07-05

تحصیلات زمینه کارشناسی ارشد را در دانشگاه سراسری روزانه علامه طباطبایی به اتمام رساندم

مهارت ها

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

صورت معاملات فصلی

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه عملکرد

تسلط به بهای تمام شده

نرم افزارها

هلو

سپیدار

همکاران سیستم

پارسیان

آسان

امین