سابقه و فعالیت کاری

حسابدار مالی

2014-04-22 - 2019-10-03

حسابدار مالی شرکت تولیدات آهن و فولاد

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

2013-09-23 - 2017-08-29

تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه علامه طباطبایی سراسری روزانه گذراندم

مهارت ها

تنظیم اظهارنامه عملکرد

صورت معاملات فصلی

دفاتر نویسی

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

قوانین مالیات

تسلط به نرم افزارهای حسابداری

نرم افزارها

همکاران سیستم

هلو