برای درج ایرادات سایت از این بخش استفاده کنید

در صورت مشاهده هرگونه ایراد فنی و برنامه نویسی، می توانید از فرم زیر استفاده نمایید:

  • فرم ارسال گزارش

    بعد از ارسال فرم، موارد مورد نظر توسط تیم فنی بررسی گردیده و نتیجه به سمع و نظر شما خواهد رسید.