مطالب جدید را بخوانید و بیشتر بدانید

نکات کلیدی در مورد قوانین بیمه ای

1396/12/24 | آموزشی ، حسابداری ، مالیاتی، بیمه

1- طبق آرای متعدد دیوان عدالت اداری، به تاریخ اسفند ماه سال 1394 صرفا مستمری بازنشستگانی که در محل کار سابق خودشان با همان عنوان قبلی (بدون تغییرعنوان سازمانی) مشغول به کار شوند قطع خواهد شد.....

بیشتر بخوانید

تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان تامین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی ایران (بخش دوم)

1396/12/17 | آموزشی ، حسابداری ، مالیاتی، بیمه

مسئولیت نظارت تخصصی و حرفه ای بر عضوهای جامعه حسابداران رسمی ایران، طبق اساسنامه این جامعه (مصوب هیات محترم وزیران) با کارگروه های تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران بوده....

بیشتر بخوانید

تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان تامین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی ایران (بخش اول)

1396/12/16 | آموزشی ، حسابداری ، مالیاتی، بیمه

به منظور شناسایی و مرتفع نمودن موانع و مشکلات اجرایی تفاهم نامه میان سازمان تامین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای موسسات حسابرسی عضو جامعه برای انجام بازرسی بیمه ای از دفترهای قانونی اشخاص حقوقی.....

بیشتر بخوانید

تاریخچه فعالیت موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

1396/12/16 | آموزشی ، حسابداری ، مالیاتی، بیمه

موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به استناد تبصره 31 بودجه سال 1372 سازمان تامین اجتماعی در تاریخ  1372/03/31 تاسیس و پس از انجام برخی مراحل مقدماتی و تشریفات ثبتی در تاریخ 1372/10/14 تحت شماره 7825 بصورت موسسه غیرتجاری انتفاعی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. ......

بیشتر بخوانید

آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

1396/12/16 | آموزشی ، حسابداری ، مالیاتی، بیمه

تامین اجتماعی حمایتی است که در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی منجر به، قطع یا کاهش درآمد افراد جامعه (ناشی از بیماری، بارداری، حوادث، بیکاری، از کارافتادگی، سالمندی و فوت و همچنین خدمات درمانی) به آنها ارائه می شود....

بیشتر بخوانید

حسابداریاب

1396/12/03 | کانالهای تلگرامی حسابداری

سامانه اشتغال حسابداران https://t.me/hesabdaryab_com

تعداد اعضای کانال        1592
منتهی به تاریخ : 1396/12/03

بیشتر بخوانید

گروه تلگرامی هلو کمک

1396/12/03 | کانالهای تلگرامی حسابداری

https://goo.gl/h1GVCC

تعداد اعضای گروه :         235
منتهی به تاریخ:             1396/12/03

بیشتر بخوانید

بایگانی فایل های حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

1396/12/03 | کانالهای تلگرامی حسابداری

https://t.me/fileaccunting

تعداد اعضای کانال      71145
منتهی به تاریخ : 1396/12/03

بیشتر بخوانید

کانال حسابداران و حسابرسان ایران IranAccPlus

1396/12/03 | کانالهای تلگرامی حسابداری

https://t.me/joinchat/BYgUvzvMoDdVOtJ9faWXsw

تعداد اعضای کانال      57824
منتهی به تاریخ : 1396/12/03

بیشتر بخوانید

مدیریت و حسابداری

1396/12/03 | کانالهای تلگرامی حسابداری

https://t.me/vazinargham

تعداد اعضای کانال       58107
منتهی به تاریخ :     1396/12/03

بیشتر بخوانید