بانک جامع از تمام مشاغل گوناگون حسابداری

به راحتی به دنبال شغل دلخواه خود باشید

انتخاب کن

حسابدار خانم تمام وقت از ساعت 8:30 تا 17:30 حقوق وزارت کار با تعهد کاری و منظم و باهوش با یک سال سابقه در بخش فروش...

شادمان
03 آذر 1398
2
مشاهده آگهی

کمک حسابدار آشنا به امور بازرگانی باهوش و با تعهد کاری و منظم...

نظامیه
20 آبان 1398
3
مشاهده آگهی

حسابدار آشنا به امور حسابداری تسلط به نرم افزار هلو باهوش و با تعهد کاری و منظم...

بازار
20 آبان 1398
1
مشاهده آگهی

حسابدار تمام وقت آشنا به امور حسابداری با سابقه باهوش و منظم و با تعهد کاری...

لاله زار
20 آبان 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار با سابقه مسلط به نرم افزار هلو نیمه وقت تایم کاری توافقی...

سعدی
20 آبان 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم تمام وقت حرفه ای ...

بازار
20 آبان 1398
0
مشاهده آگهی

تسلط کامل به نرم افزار هلو منظم متعد و وظیفه شناس تمام وقت تایم کار از 11 تا 19:30 بیمه بعد از 4 ماه حقوق وزارت کار...

کوچه مروی
13 آبان 1398
3
مشاهده آگهی

کمک حسابدار آشنا به بازاریابی روابط عمومی بالا با بیمه و حقوق ثابت و مزایا ...

بهارستان
13 آبان 1398
3
مشاهده آگهی

حسابدار با تجربه مسلط به نرم افزار هلو مسلط به اکسل آشنا با اصول حسابداری هوش ریاضی بالا متهد و منظم و دارای تعهد کاری و وظیفه شناس با حقوق مزایای مناسب...

لاله زار
13 آبان 1398
2
مشاهده آگهی

بیمه متعهد به کار...

بهارستان
13 آبان 1398
1
مشاهده آگهی

متعهد به کار وقت شناس ...

چهارراه مولوی
11 آبان 1398
0
مشاهده آگهی

ساعت حضور منظم باهوش ...

خیابان امیرکبیر
11 آبان 1398
1
مشاهده آگهی

حسابدار تمام وقت با سابقه حداقل 5 ساله ...

بازار تهران
10 آبان 1398
0
مشاهده آگهی

تقاظای استخدام در سمت حسابداری را دارم...

تهران
03 آبان 1398
2
مشاهده آگهی