بانک جامع از تمام مشاغل گوناگون حسابداری

به راحتی به دنبال شغل دلخواه خود باشید

انتخاب کن

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو مسلط به امور حسابداری ساعت کاری10صبح تا 6 بعد از ظهر ...

حافظ
01 اسفند 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو مسلط به امور حسابداری ساعت کاری10صبح تا 6 بعد از ظهر ...

حافظ
01 اسفند 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو مسلط به امور حسابداری ساعت کاری10صبح تا 6 بعد از ظهر ...

حافظ
01 اسفند 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو باهوش و منظم و با تعهد کاری...

پیروزی
01 اسفند 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو باهوش و منظم و با تعهد کاری...

پیروزی
01 اسفند 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو باهوش و منظم و با تعهد کاری...

پیروزی
01 اسفند 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار رد بخش فروش مسلط به امور حسابداری تسلط کامل به بستن حسابها و مغایرت گیری ساعت کار از 8ونیم تا 5ونیم...

ونک
27 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به امور حسابداری حرفه ای ساعت کار از 8ونیم تا 6 حقوق توافقی...

دماوند
27 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو و ورد و اکسل مسلط به امور حسابداری حرفه ای سه سال سابقه کار حقوق 2.5-2...

ستار خان
27 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار آقا مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار آسان منظم و متعهد...

علاالدین
26 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

منشی حسابدار مسلط به word و exel منظم و متعهدو دارای روحیه ی کار تیمی...

آفریقا
23 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار مالی حرفه ای منظم و متعهد و باهوش...

گیشا
23 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار پشتیبانی با تجربه مسلط به امور حسابداری باهوش و با دقت و منظم...

گیشا
16 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به آفیس مسلط به امور حسابداری با دقت و منظم...

سعدی
16 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو منظم و متعهد و با تجربه...

جمهوری
16 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار باتجربه مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو منظم متعهد و باهوش...

بازار
15 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار باتجربه حرفه ای مسلط به امور حسابداری منظم و متعهد و باهوش...

امین حضور
15 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو حرفه ای به صورت پاره وقت...

پاساژ علاالدین
15 بهمن 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به نرم افزار هلو محدودیتی برای حقوق ندارد با تجربع منظم متعهد و باهوش...

بازار
28 دی 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم یا آقا حرفه ای مسلط به امور حسابداری با تجربه مسلط به نرم افزار های حسابداری هلو ، سپیدار ،همکاران سیستم کف حقوق وزارت کار افزایش حقوق بر حسب توانایی ه...

پیروزی
28 دی 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو با نظم و متعهد و باهوش حقوق وزارت کار + بیمه...

حسن آباد
28 دی 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به امور حسابداری با تجربه حقوق وزارت کار +بیمه...

شریعتی
28 دی 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار مسلط به امور حسابداری 4 روز در هفته...

جمهوری
25 دی 1398
1
مشاهده آگهی

حسابدار آقا مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو یک هفته در میان...

سعدی
25 دی 1398
0
مشاهده آگهی

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو مسلط به امور حسابداری منظم متعهد و باهوش...

بازار
14 دی 1398
2
مشاهده آگهی

فروشنده دارای فن بیان قوی باهوش منظم و متعهد حقوق و مزایای بالا بعد از مصاحبه حضوری در صورت استخدام اعزام به نزدیک ترین شعبه محل سکونت حقوق ثابت + 0.5 درصد فروش ماهانه...

دارای شعبه در کل تهران
12 دی 1398
2
مشاهده آگهی

حسابدار با تجربه دارای سه سال تجربه کاری مسلط به امور حسابداری با حقوق و مزایا بیمه از روز اول حقوق وزارت کار به بالا بر حسب توانایی فرد ...

بازار
12 دی 1398
2
مشاهده آگهی

حسابدار آقا مسلط به امور حسابداری مسلط به نرم افزار هلو منظم متعهد و باهوش 2 روز در هفته...

بازار
12 دی 1398
2
مشاهده آگهی

حسابدار حرفه ای مسلط به امور حسابداری مسلط به قوانین مالیاتی باهوش منظم متعهد به کار...

میدان گلها
11 دی 1398
1
مشاهده آگهی

حسابدار حرفه ای مسلط به امور حسابداری تمام وقت باهوش منظم متعهد به امور حسابداری...

امین حضور
11 دی 1398
1
مشاهده آگهی