بانک جامع از تمام مشاغل گوناگون حسابداری

به راحتی به دنبال شغل دلخواه خود باشید

انتخاب کن

حسابدار خانم با سابقه ساعت کاری 10:00 تا 18:30...

بهارستان 2019-10-09 16:37:07

سابقه کار حداقل دو سال مفید...

تهران 2019-09-07 06:42:47

حداقل 3 سال سابقه کار...

تهران 2019-09-07 06:38:02

تحصیلات: لیسانس حسابداری حداقل دو سال سابقه حسابداری فروش و حقوق دستمزد منضبط و متعهد...

تهران 2019-09-07 06:34:14

مدرک تحصیلی : لیسانس مسلط به امور حسابداری تمام وقت محدوده جمهوری...

تهران 2019-09-07 06:31:21

آشنا به مبانی حسابداری فروش و انبار مسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای مالی مسلط به صدور اسناد انبار آشنا با نظام توزیع و ارسال بار دارای مهارت برقراری ارتباط و تعامل با...

تهران 2019-09-05 05:39:17

مسلط به ICDL مسلط به نرم افزار حضور و غیاب و محاسبه کارکرد پرسنل مسلط به آیین قانون کار مسلط به امور بیمه تامین اجتماعی...

تهران 2019-09-05 05:30:34

آشنا به نرم افزار پیوست آشنا به ارسال گزارش فصلی و عملکرد و لیست بیمه و حقوق و دستمزد را دارد...

تهران 2019-09-05 05:18:45

مدرک تحصیلی : لیسانس مسلط به امور حسابداری تمام وقت محدوده جمهوری...

تهران 2019-09-05 05:15:09

تسلط به Microsoft Office وقت شناس/ مسئولیت پذیر / صادق و پر انرژی محدوده سنی 35-25 سال توانایی انجام همزمان چند وظیفه و اولویت بندی وظایف ساعت کاری از 8:30 الی 17:30 - پنج شنبه تا 13...

تهران 2019-09-04 07:36:28